Aan T.S.R. zijn 6 docenten vast verbonden.
Alle docenten zijn professionele kunstenaars met veel ervaring, die de leden ten dienste staan tijdens de bijeenkomsten. Mocht een docent een keer verhinderd zijn dan is er altijd een invalkracht beschikbaar.
Van sommigen is een afzonderlijke CV beschikbaar. Voor uitgebreider informatie kan men op hun eigen websites, indien aanwezig, terecht.

Docenten Invalkrachten
 Antje Sonnenschein  Jelly van den Bosch
 Wim Heesen  Jelmer Dijkstra
 Jan Kenter  Marianne J. Jansen
 Ger Kuijlenburg
 Jan Houwing
 Ellis Veldstra

 

             Antje Sonnenschein tijdens de 'nabespreking'

  Nabespreking Antje