Wanneer is het atelier open?

Momenteel zijn er 14 groepen voor volwassenen.
Elke groep maakt gedurende 42 weken voor 1 dagdeel per week gebruik van het atelier.
In het onderstaande schema is per dagdeel de naam van de docent vermeld.

Dagdelen

 Ochtend

 09:30 - 11:30

 Middag

 13:30 - 15:30

 Avond

 19:30 - 21:30

 Maandag

Antje Sonnenschein

Wim Heesen

Wim Heesen

 Dinsdag

Jan Houwing

Ellis Veldstra

Ger Kuijlenburg

 Woensdag

Antje Sonnenschein

Geen les

Groep 1: Jan Kenter
Groep 2: Jan Houwing

 Donderdag

Jan Kenter

Jan Kenter

Groep 1: Jan Kenter
Groep 2: Jan Houwing

 Vrijdag

Ger Kuijlenburg

Geen les

Geen les


De twee jeugdgroepen komen op woensdag- en vrijdagmiddag naar het Atelier van 16:00 tot 17:30 uur.

NB  Je moet er rekening mee te houden dat na afloop vaak nog een nabespreking van het werk volgt, die al gauw een half uur in beslag neemt.