Lidmaatschap

Er is een formulier om je als lid aan te melden.
Hier te downloaden:  Aanmeldingsformulier
Voordat je het formulier opstuurt, is het wenselijk eerst even contact te zoeken met de secretaris Wout van der Vorst (0594-54 99 84) over keuze van de best passende groep.  
Het is mogelijk eerst vrijblijvend 3 keer een groep te bezoeken, alvorens te beslissen lid te worden.
Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
Eventuele opzegging moet voor 1 december gebeuren.

De contributie bedraagt € 230,= per jaar; het bedrag is inclusief koffie en thee.
Via automatische incasso wordt per kwartaal een kwart (€ 57,50) van de contributie door de penningmeester geïnd.

Het IBAN bankrekeningnummer van T.S.R. is:
      NL 78 INGB 0000 2443 17 t.n.v. Teken- en Schildergroep Roden,
      p/a De Vlier 5, 9301 PR Roden.

Jacqueline Haarsma uit Groningen:  
  "Een lidmaatschap van T.S.R.   
kan ik van harte aanbevelen!!"   
Jacqueline Haarsma

 

Extra: Als je op 1 januari lid bent van T.S.R. dan krijg je een Vriendenpas om een jaar lang gratis de exposities bij Kunstencentrum K38 te bezoeken.